Jason Hull

Krampus: The Christmas Devil
0
HD
Krampus: The Christmas Devil
Jeremy, seorang pegawai polis tempatan memimpin kehidupan dari masa lalu membingungkan, menghabiskan masa saat ini mencari penculik sebagai seorang anak. Setelah anak-anak lain mulai hilang, potongan Jeremy bersama kebenaran dan menyedari bahawa penculik masa kecilnya boleh menjadi makhluk masa Krismas kuno pengetahuan, Krampus, yang adalah saudara dari St. Nick, dan penghukum dari anak-anak yang melakukan tindakan kejahatan yang tak terkatakan ...
0 /0